Πόροι για τα Ομηρικά έπη: Ο τρωικός μύθος στην τέχνη και τη λογοτεχνία

Μνηστηροφονία (Berlin F 2588)

Περιγραφή

Αττικός ερυθρόμορφος σκύφος. Αποδίδεται στον "Ζωγράφο της Πηνελόπης". Βρέθηκε στην Ταρκυνία της Ετρουρίας (Tarquinia) της Ετρουρίας. Παράσταση της μνηστηροφονίας που μοιράζεται και στις δύο όψεις του αγγείου και μάλιστα με ένα θέμα που δεν είναι συχνό στην αρχαία ελληνική αγγειογραφία: την ομηρική μνηστηροφονία. Στη μία όψη ο Οδυσσέας, μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο, τεντώνει το τόξο του κατά των μνηστήρων, ενώ δύο δούλες στέκονται πίσω του αγωνιώντας, όπως φαίνεται από τις χειρονομίες τους. Στην άλλη όψη του αγγείου τρεις μνηστήρες, άοπλοι και ημίγυμνοι στις κλίνες του συμποσίου, ξαφνιασμένοι και πανικόβλητοι. Ο ένας έχει ήδη χτυπηθεί με βέλος πισώπλατα, ο δεύτερος προτάσσει τα χέρια του, ενώ ο τρίτος έχει σηκώσει το τραπέζι για να το χρησιμοποιήσει ως ασπίδα.

Λεξικογραφικές πληροφορίες

Βιβλιογραφια

Μ. Τιβέριος, Ελληνική Τέχνη: Αρχαία αγγεία, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1996, σ. 326.

Αρχαία Τέχνη

Μουσείο: BERLIN Antikensammlung F 2588

Περίοδος: Κλασική

Χρονολογία: 5ος αι. π.Χ. (450-440 π.Χ. περίπου)

Καλλιτέχνης: Ζωγράφος της Πηνελόπης

Είδος: Σκύφος