Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

[Τεκμηρίωση: βλ. Πυξίς]

Ρέα Γαλανάκη

Της Πρόκνης και της Φιλομήλας


Ραμφίζουν ήσυχα τις φυλλωσιές
ενώ μιλούν το σούρουπο στο καλοκαίρι.

Χαράματα το ράμφος κόκκινο
και το συκώτι φαγωμένο.

Γαλανάκη, Ρέα. 1979. Τα Ορυκτά. Αθήνα: Διογένης. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Ρέα Γαλανάκη. 2008. Ποιήματα. Οι Τρυφερές. Πλην Εύχαρις. Τα Ορυκτά. Αθήνα: Καστανιώτης.