Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

Ποιητικά + Κατηγορία: Ελληνόγλωσσα, 1900-1945

84 εγγραφές [1 - 20]

Κώστας ΒΑΡΝΑΛΗΣ

Σ’ ένα αδειανό βάθρο θεού [1905]

Κώστας Βάρναλης. 1985. Κηρήθρες. Επιμέλεια: Κ. Γ. Κασίνης. Αθήνα: Κέδρος. [1η έκδ. 1905]

Κώστας ΒΑΡΝΑΛΗΣ

«Ορέστης» [1914]

Κώστας Βάρναλης. [1956] 1996. Ποιητικά. Αθήνα: Κέδρος.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Δευτέρα παρουσία» [1931]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1931. Τα ρόδα της Μυρτάλης. Θεσσαλονίκη: τυπ. Ελληνικής Ιατρικής. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Η μπαλάντα της αγάπης» [1931]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1931. Τα ρόδα της Μυρτάλης. Θεσσαλονίκη: τυπ. Ελληνικής Ιατρικής. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Θεία τιμωρία» [1931]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1931. Τα ρόδα της Μυρτάλης. Θεσσαλονίκη: τυπ. Ελληνικής Ιατρικής. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Το ξαναγύρισμα των σατύρων» [1931]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1931. Τα ρόδα της Μυρτάλης. Θεσσαλονίκη: τυπ. Ελληνικής Ιατρικής. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Γιώργος ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

«Τραγική συμφωνία» [1931]

Γιώργος Βαφόπουλος. 1931. Τα ρόδα της Μυρτάλης. Θεσσαλονίκη: τυπ. Ελληνικής Ιατρικής. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Βαφόπουλος. 1990. Άπαντα τα ποιητικά. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

Νικηφόρος ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Το ταξίδι του Αρχάγγελου [1938]

Νικηφόρος Βρεττάκος. 1938. Το ταξίδι του Αρχάγγελου. Σχέδια-Καλλιτεχνική επιμέλεια: Επαμεινώνδα Λιώκη. Αθήνα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Νικηφόρος Βρεττάκος. 1981. Τα ποιήματα. Τόμ. Α΄. Αθήνα: Τρία φύλλα.

Ιωάννης ΓΡΥΠΑΡΗΣ

«Ερυκίνη» [1919]

Ιωάννης Γρυπάρης. 2001. Σκαραβαίοι και Tερρακότες. Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη. [1η έκδ. 1919, Αθήνα: Ι. Ν. Σιδέρης].

Ιωάννης ΓΡΥΠΑΡΗΣ

«Πανικός» [1919]

Ιωάννης Γρυπάρης. 2001. Σκαραβαίοι και Tερρακότες. Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη. [1η έκδ. 1919, Αθήνα: Ι. Ν. Σιδέρης].

Ιωάννης ΓΡΥΠΑΡΗΣ

«Ύπνου δάκρυα» [1919]

Ιωάννης Γρυπάρης. 2001. Σκαραβαίοι και Tερρακότες. Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη. [1η έκδ. 1919, Αθήνα: Ι. Ν. Σιδέρης].

Νίκος ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

«Ζει ο Μέγας Αλέξανδρος;»

Νίκος Εγγονόπουλος. 1939. Τα κλειδοκύμβαλα της σιωπής. Αθήνα: Ιππαλεκτρυών. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Νίκος Εγγονόπουλος. 1966. Ποιήματα. Τόμ. Α΄. Αθήνα: Ίκαρος.

Νίκος ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

«Όσιρις» [1938]

Νίκος Εγγονόπουλος. 1938. Μην ομιλείτε εις τον οδηγό. Αθήνα: Κύκλος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Νίκος Εγγονόπουλος.1977. Ποιήματα. Τόμ. Α΄. Αθήνα: Ίκαρος.

Νίκος ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

«Πολυξένη» [1938]

Νίκος Εγγονόπουλος. 1938. Μην ομιλείτε εις τον οδηγό. Αθήνα: Κύκλος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Νίκος Εγγονόπουλος. 1977. Ποιήματα. Τόμ. Α΄. Αθήνα: Ίκαρος.

Οδυσσέας ΕΛΥΤΗΣ

«Ελένη» [1940]

Οδυσσέας Ελύτης. [1940] 2007. Προσανατολισμοί. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«"Τὰ δ’ ἄλλα ἐν Ἅδου τοῖς κάτω μυθήσομαι"» [1913]

Κ. Π. Καβάφης. 1993. Κρυμμένα ποιήματα (1877;–1923). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Απιστία» [1904]

Κ. Π. Καβάφης. [1991] 1995. Τα Ποιήματα. Τόμ. Α΄ (1897–1918). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. 4η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Διακοπή» [1900]

Κ. Π. Καβάφης. [1991] 1995. Τα Ποιήματα. Τόμ. Α΄ (1897–1918). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. 4η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Η κηδεία του Σαρπηδόνος» [1908]

Κ. Π. Καβάφης. [1991] 1995. Τα Ποιήματα. Τόμ. Α΄ (1897–1918). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. 4η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Ιθάκη» [1911]

Κ. Π. Καβάφης. [1991] 1995. Τα Ποιήματα. Τόμ. Α΄ (1897–1918). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. 4η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.