Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

Ποιητικά + Κατηγορία: Ελληνόγλωσσα, 12ου-19ου αι

24 εγγραφές [1 - 20]

Αριστοτέλης ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

«Ύμνος εις Λευκάταν» [;-1848;]

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. 1937. Αριστοτέλους Βαλαωρίτου, Ποιήματα ανέκδοτα. Επιμ.: Β. Δ. Πατριαρχέα. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας Ι. Δ. Κολλάρος.

Κωνσταντίνος ΕΡΜΟΝΙΑΚΟΣ

Ιλιάδος Ραψωδίαι ΚΔ (Ιλιάς ή Μετάφρασις ιστορίας τινός αρμοδίας προ Ομήρου…)» [14ος αι.]

Κωνσταντίνος Ερμονιακός. 1890. Ιλιάδος Ραψωδίαι ΚΔ. Στο Bibliothèque grecque vulgaire. Tόμος Ε΄. Επιμ. Émile Legrand. Παρίσι: Maisonneuve.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Αοιδός» [1891;]

Κ. Π. Καβάφης. 1983. Τα αποκηρυγμένα ποιήματα και μεταφράσεις (1886–1898). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Δευτέρα Οδύσσεια» [1894]

Κ. Π. Καβάφης. 1993. Κρυμμένα ποιήματα (1877;–1923). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» [1895]

Κ. Π. Καβάφης. [1991] 1995. Τα Ποιήματα. Τόμ. Α΄ (1897–1918). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. 4η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Η αρχαία τραγωδία» [1893]

Κ. Π. Καβάφης. 1983. Τα αποκηρυγμένα ποιήματα και μεταφράσεις (1886–1898). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Η κηδεία του Σαρπηδόνος» [1898]

Κ. Π. Καβάφης. 1983. Τα αποκηρυγμένα ποιήματα και μεταφράσεις (1886–1898). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Η ναυμαχία» [1899]

Κ.Π. Καβάφης. 1993. Κρυμμένα ποιήματα (1877;–1923). Φιλολογική επιμέλεια: Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Η ψήφος της Αθηνάς» [1892]

Κ. Π. Καβάφης. 1983. Τα αποκηρυγμένα ποιήματα και μεταφράσεις (1886–1898). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Ο Οιδίπους» [1895]

Κ. Π. Καβάφης. 1983. Τα αποκηρυγμένα ποιήματα και μεταφράσεις (1886–1898). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Πριάμου νυκτοπορία» [1893]

Καβάφης, Κ. Π. 1993. Κρυμμένα Ποιήματα (1877;–1923). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Τα άλογα του Αχιλλέως» [1897]

Κ. Π. Καβάφης. [1991] 1995. Τα Ποιήματα. Τόμ. Α΄ (1897–1918). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. 4η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Τα δάκρυα των αδελφών του Φαέθοντος» [1892]

Κ. Π. Καβάφης. 1983. Τα αποκηρυγμένα ποιήματα και μεταφράσεις (1886–1898). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίκαρος.

Ανδρέας ΚΑΛΒΟΣ

«Ο φιλόπατρις» [1824]

Ανδρέας Κάλβος. 1824. Η Λύρα. Ωδαί Ανδρέα Κάλβου Ιωαννίδου του Ζακυνθίου. Γενεύη: Guil.Fick. Και στον τόμο: Ανδρέας Κάλβος [1970] 1988. Ωδαί. Κριτική έκδοση Filippo Maria Pontani. Αθήνα: Ίκαρος.

Βιτσέντζος ΚΟΡΝΑΡΟΣ

Ερωτόκριτος [1600-1610]

Βιτσέντζος Κορνάρος. 1995. Ερωτόκριτος. Επιμέλεια: Στυλιανός Αλεξίου. 4η ανατύπωση. Αθήνα: Εστία. [1η έκδ.: 1985. Αθήνα: Ερμής.]

Ανδρέας ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ

«Καβγάς μεταξύ Αγαμέμνονος και Αχιλλέως» [1870]

Ανδρέας Λασκαράτος. 1981. Τα ποιήματα. Εισαγωγή-Επιμέλεια: Εμμ. Ι. Μοσχονάς. Αθήνα: Οδυσσέας.

Αντώνιος ΜΑΤΕΣΙΣ

«Ανακρεοντικόν» [1881]

Αντώνιος Μάτεσις. Χ.χ. Έργα. Έμμετρα και πεζά. Σειρά: Άπαντα των Νεοελλήνων Κλασσικών. Αθήνα: Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων.

Κωστής ΠΑΛΑΜΑΣ

«Μαγιοβότανα 14» [1897]

Κωστής Παλαμάς. 1897. Ίαμβοι και ανάπαιστοι. Αθήνα: τυπ. Εστίας. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κωστής Παλαμάς. 1962. Άπαντα. Τόμος Α΄. Αθήνα: Μπίρης-Γκοβόστης.

Δημήτρης ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Ορφεύς» [1869]

Δημήτρης Παπαρρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλειάδης. 1959. Βασική βιβλιοθήκη 18. Επιμέλεια: Γιάννης Χατζίνης. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος.

Διονύσιος ΣΟΛΩΜΟΣ

«[Η σκιά του Ομήρου]» [1821-1822]

Διονύσιος Σολωμός. [1948] 1993. Άπαντα. Τόμ. Α΄: Ποιήματα. 6η έκδοση. Επιμέλεια-σημειώσεις: Λίνος Πολίτης. Αθήνα: Ίκαρος.