Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

Θεατρικά & Πεζά + Κατηγορία: Ελληνόγλωσσα, 12ου-19ου αι

7 εγγραφές [1 - 7]

Σπυρίδων ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Γαλάτεια [1872]

Σπυρίδων Βασιλειάδης. 1900. Αττικαί Νύκτες. Τα άπαντα. Αθήνα: Φέξης.

Πέτρος ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

«Ιφιγένεια» [1720]

Πέτρος Κατσαΐτης. "Ιφιγένεια" [1720]. Στο Εμμανουήλ Κριαράς (επιμ.). 1950. Πέτρος Κατσαΐτης. Ιφιγένεια-Θυέστης-Κλαθμός Πελοποννήσου. Ανέκδοτα έργα. Αθήνα: Collection de l’Institut Français d’Athènes.

Ανδρέας ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ

Η πτώσις της Τρωάδος [1826/1877]

Ανδρέας Λασκαράτος. 1981. Τα ποιήματα. Εισαγωγή-Επιμέλεια: Εμμ. Ι. Μοσχονάς. Αθήνα: Οδυσσέας.

Μιχαήλ ΜΗΤΣΑΚΗΣ

«Το παράπονο του μαρμάρου» [1892]

Μιχαήλ Μητσάκης. 1956. Το έργο του. Εισαγ.-σχόλια-επιμ.: Μιχ. Περάνθης. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Εστίας.

Αλεξάνδρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

«Κλυταιμήστρα» [1893]

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. 1893. "Κλυταιμήστρα". Παρνασσός. Τόμος ΙΣΤ΄. Τεύχος 2 (Οκτώριος 1893): 144-146.

Αλέξανδρος Ρίζος ΡΑΓΚΑΒΗΣ

«Βιογραφία του Ερεχθείου» [1851]

Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής. 1859. Διάφορα διηγήματα και ποιήματα. Τόμ. Γ΄. Αθήνα: Τυπογραφείο Γ. Περδικομμάτη.

Αθανάσιος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Αχιλλεύς. Δράμα ηρωικόν εις την αιολοδωρικήν διάλεκτον [1805]

Αθανάσιος Χριστόπουλος. Αχιλλεύς. Δράμα ηρωικόν εις την αιολοδωρικήν διάλεκτον. Στον συγκεντρωτικό τόμο: Αθανάσιος Χριστόπουλος. 1969. Άπαντα. Επιμέλεια Γ. Βαλέτας. Αθήνα: "Φίλοι Βυζαντινών Μνημείων Καστοριάς". Αθήνα.