Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

Αρχαιόθεμα Γιάννη Ρίτσου + Κατηγορία: Επιλογές από το υπόλοιπο έργο (1939-1987)

17 εγγραφές [1 - 17]

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

Δελφοί [1961-1962]

Γιάννης Ρίτσος. [1975] 1992. Ποιήματα Δ΄ (1938-1971). 11η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

Ο αφανισμός της Μήλος [1969]

Γιάννης Ρίτσος. 1974. Ο αφανισμός της Μήλος. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. [1975] 1992. Ποιήματα Δ΄ (1938-1971). 11η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

Τειρεσίας [1964-1971]

Γιάννης Ρίτσος. 1983. Τειρεσίας. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. [1975] 1992. Ποιήματα Δ΄ (1938-1971). 11η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

Το εμβατήριο του Ωκεανού [1939-1940]

Γιάννης Ρίτσος. 1940. Το εμβατήριο του ωκεανού. Αθήνα: Γκοβόστης. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος [1961] 1997. Ποιήματα Α΄ (1930-1942). 22η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Ανασκαφές, Ι» [1970]

Γιάννης Ρίτσος. 1973. Διάδρομος και σκάλα. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. 1989 [1998]. Ποιήματα Ι΄ (1963–1972). 2η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Ανασκαφές, ΙΙ» [1970]

Γιάννης Ρίτσος. 1973. Διάδρομος και σκάλα. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. 1989 [1998]. Ποιήματα Ι΄ (1963–1972). 2η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Ανταλλάγματα» [1972]

Γιάννης Ρίτσος.1982. Υπόκωφα. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. 1993. Ποιήματα ΙΑ΄ (1972-1974). Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Δελφοί» [1970]

Γιάννης Ρίτσος. 1973. Διάδρομος και σκάλα. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. 1989 [1998]. Ποιήματα Ι΄ (1963–1972). 2η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Ηνίοχος 1970» [1970]

Γιάννης Ρίτσος. 1973. Διάδρομος και σκάλα. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. 1989 [1998]. Ποιήματα Ι΄ (1963–1972). 2η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Λαχνοί: 175» [1977]

Γιάννης Ρίτσος. 1999. Ποιήματα ΙΓ΄ (1976-1977). Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Λαχνοί: 210» [1977]

Γιάννης Ρίτσος. 1999. Ποιήματα ΙΓ΄ (1976-1977). Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Μετά την Τροία» [1987]

Γιάννης Ρίτσος. 1991. Αργά, πολύ αργά μέσα στη νύχτα. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Μετάγγιση: Εγγραφή 26» [1976]

Γιάννης Ρίτσος. 1982. Ιταλικό τρίπτυχο. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. 1997. Ποιήματα ΙΒ΄ (1975-1976). Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Ο σκοινοβάτης και η σελήνη, VIII» [1982]

Γιάννης Ρίτσος. 1984. Επινίκια. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. 1984. Ποιήματα Η΄: Επινίκια (1977-1983). Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Πρωινές συσχετίσεις» [1980]

Γιάννης Ρίτσος. 1982. Ιταλικό τρίπτυχο. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. 2007. Ποιήματα ΙΔ΄ (1977-1980). Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Συσχετίσεις» [1939]

Γιάννης Ρίτσος. [1964] 1982. Ποιήματα Γ΄ (1939-1960). 15η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Τελετουργία» [1978]

Γιάννης Ρίτσος. 2007. Ποιήματα ΙΔ΄ (1977-1980). Αθήνα: Κέδρος.