Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

Αρχαιόθεμα Γιάννη Ρίτσου + Κατηγορία: Από την ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (1959-1975)

12 εγγραφές [1 - 12]

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

Αγαμέμνων [1966-1970]

Γιάννης Ρίτσος. [1972] 2009. Ποιήματα ΣΤ΄: Τέταρτη διάσταση (1956–1972). 25η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

Αίας [1967-1969]

Γιάννης Ρίτσος. [1972] 2009. Ποιήματα ΣΤ΄: Τέταρτη διάσταση (1956–1972). 25η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

Η Ελένη [1970]

Γιάννης Ρίτσος. 1972. Η Ελένη. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. [1972] 2009. Ποιήματα ΣΤ΄: Τέταρτη διάσταση (1956–1972). 25η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

Η επιστροφή της Ιφιγένειας [1971-1972]

Γιάννης Ρίτσος. 1972. Η επιστροφή της Ιφιγένειας. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. [1972] 2009. Ποιήματα ΣΤ΄: Τέταρτη διάσταση (1956–1972). 25η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

Ισμήνη [1966-1971]

Γιάννης Ρίτσος. 1972. Ισμήνη. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. [1972] 2009. Ποιήματα ΣΤ΄: Τέταρτη διάσταση (1956–1972). 25η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

Κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού [1960]

Γιάννης Ρίτσος. 1962. Κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. [1972] 2009. Ποιήματα ΣΤ΄: Τέταρτη διάσταση (1956–1972). 25η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

Ορέστης [1962-1966]

Γιάννης Ρίτσος. 1966. Ορέστης. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος [1972] 2009. Ποιήματα ΣΤ΄: Τέταρτη διάσταση (1956–1972). 25η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

Περσεφόνη [1965-1970]

Γιάννης Ρίτσος. [1972] 2009. Ποιήματα ΣΤ΄: Τέταρτη διάσταση (1956–1972). 25η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

Το νεκρό σπίτι [1959]

Γιάννης Ρίτσος. Το νεκρό σπίτι. 1962. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. [1972] 2009. Ποιήματα ΣΤ΄: Τέταρτη διάσταση (1956–1972). 25η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

Φαίδρα [1974-1975]

Γιάννης Ρίτσος. 1978. Φαίδρα. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. [1978, 6η έκδ.] 2009. Ποιήματα ΣΤ΄: Τέταρτη διάσταση (1956–1972). 25η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

Φιλοκτήτης [1963-1965]

Γιάννης Ρίτσος. 1965. Φιλοκτήτης. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. [1972] 2009. Ποιήματα ΣΤ΄: Τέταρτη διάσταση (1956–1972). 25η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

Χρυσόθεμις [1967-1970]

Γιάννης Ρίτσος.1972. Χρυσόθεμις. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος [1972] 2009. Ποιήματα ΣΤ΄: Τέταρτη διάσταση (1956–1972). 25η έκδ. Αθήνα: Κέδρος.