Ελεύθερος χρόνος - Διασκέδαση

Σαββατοκύριακο

Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη
Δεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου
Τύπος κειμένου: Αφήγηση
Θεματική: Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση, καθημερινή ζωή

comments powered by Disqus