Ύστερα από υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Υπουργείο Εξωτερικών για συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τους κοινοτικούς κανόνες, το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Ν.Π.Ι.Δ. του ΥΠΔΒΜΘ) διοργανώνουν εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας για ειδικούς (επαγγελματικούς) σκοπούς.

Οι εξετάσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες/επιχειρηματίες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα και είναι απαραίτητο να αποδείξουν τη σχετική επάρκεια ελληνομάθειάς τους. Οι εξετάσεις διενεργούνται τρεις φορές το χρόνο.

Το επίπεδο μέτρησης της γνώσης της ελληνικής στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό ορίστηκε να είναι το Α2, όπως αυτό καθορίζεται στο "Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση" του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο επίπεδο αυτό καθορίζονται οι βασικές λειτουργίες και έννοιες, γενικές και ειδικές, οι οποίες αποτελούν ικανά εφόδια για τους υποψηφίους, ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος σε πρακτικές συναλλαγές καθώς και σε διαπροσωπική επικοινωνία με απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό πλαίσιο μιας συνομιλίας μεταξύ δύο φυσικών ομιλητών ή ενός απλού κειμένου με γνώριμα καθημερινά θέματα, διάφορες απλές ανακοινώσεις στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή σε δημόσιους χώρους, να επικοινωνούν ή να ανταλλάσσουν βασικές πληροφορίες και να γράφουν απλά, σύντομα κείμενα. Οι δεξιότητες στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τρεις: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου. Οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Για να χορηγηθεί πιστοποιητικό ελληνομάθειας, πρέπει ο υποψήφιος να έχει βαθμό επιτυχίας και στις τρεις δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και κατανόηση γραπτού λόγου). Αν αποτύχει έστω και σε μία δεξιότητα, αποτυγχάνει συνολικά. Η συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων που επέτυχαν στις εξεταστικές δοκιμασίες δεν εμφανίζεται στα πιστοποιητικά με αριθμητικούς δείκτες, αλλά με τους χαρακτηρισμούς: «Καλώς», «Λίαν καλώς», «Άριστα». Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα εξεταστικά κέντρα, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψήφιους από τα οικεία εξεταστικά κέντρα. Το ίδιο ισχύει και για την απονομή των τίτλων πιστοποίησης.

 

Για τις ημερομηνίες των εξετάσεων για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς μπορείτε να ενημερωθείτε από εδώ

  • Περισσότερα για τις εξετάσεις, διαβάστε εδώ
  • Για να ενημερωθείτε για τους τόπους υποβολής αιτήσεων και συμμετοχής στις εξετάσεις δείτε τον οδηγό: Εξεταστικά κέντρα για την Πιστοποίηση Ελληνομάθειας
  • Για να δείτε δείγματα των εξεταστικών θεμάτων πατήστε εδώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν εξετάζεστε στη δεξιότητα Παραγωγή Γραπτού Λόγου.
  • Για την προετοιμασία για τις εξετάσεις δείτε τις εκδόσεις του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας.

Τελευταία ανανέωση: 11/11/2016 14:24