Εξετάσεις Ελληνομάθειας, Μαΐου 2017

Οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας και τις εξετάσεις για Ειδικούς Επαγγελματικούς Σκοπούς , μπορούν να ενημερωθούν για τις ημερομηνίες στη σελίδα "Ημερομηνίες Εξετάσεων".


Τελευταία ανανέωση: 13/02/2017 22:06