Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΡΗΤΟΡΙΚΗ

15 εγγραφές [1 - 5]

ΑΝΤΙΦΩΝ ΡΗΤΩΡ - Φαρμακείας κατὰ τῆς μητρυιᾶς

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος. 2012. Αντιφών, Κατά της μητριάς. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2012 Α.Ι. Γιαγκόπουλος

ΓΟΡΓΙΑΣ - Ἑλένης ἐγκώμιον

Μτφρ. Παύλος Καλλιγάς. 1991. Η Αρχαία Σοφιστική. Τα σωζώμενα αποσπάσματα. Επιμέλεια κειμένων, μετάφραση, σχολιασμός Ν.Μ. Σκουτερόπουλος. Αθήνα: Εκδόσεις «Γνώση».
© Εκδόσεις «Γνώση»

ΓΟΡΓΙΑΣ - Ὑπὲρ Παλαμήδους ἀπολογία

Μτφρ. Παύλος Καλλιγάς. 1991. Η Αρχαία Σοφιστική. Τα σωζώμενα αποσπάσματα. Επιμέλεια κειμένων, μετάφραση, σχολιασμός Ν.Μ. Σκουτερόπουλος. Αθήνα: Εκδόσεις «Γνώση».
© Εκδόσεις «Γνώση»

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - Ὀλυνθιακὸς α΄ (1)

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου. 2002. Δημοσθένης, “Κατά ΦιλίππουΑ’”, “Ολυνθιακοί Α’, Β’, Γ’”. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 1998 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - Ὀλυνθιακὸς β΄ (2)

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου. 2002. Δημοσθένης, “Κατά ΦιλίππουΑ’”, “Ολυνθιακοί Α’, Β’, Γ’”. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 1998 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα